ISO FLOOR ISO FLOOR

Installationsgolv

Vid aluminuminklädnad i ställverksrum kan vi även ombesörja leverans och montage av installationsgolv. Detta förkortar montagetiderna och samordningen på arbetsplatsen, då arbetet löper smidigare.

Vi levererar våra golv från Bergvik, läs gärna mer om  Iso Floor golvkonstruktion. 

I ett nära samarbete med vår golvleverantör, Bergvik Flooring, vilka tillverkat ställverksgolv sedan 1970. Erbjuder vi kompletta lösningar för leverans samt installation av nytt ställverksgolv eller utbyte av gammalt ställverksgolv.

Fördelarna med ett nytt ställverksgolv kan bland annat räknas en mycket hög personsäkerhet p.g.a en betryggande isolation, ett lätthanterligt golv med golvplattor som endast väger ca 10kg (600X600mm) samt uppfyllande av Boverkets byggregler (BBR), (Byggproduktcertifikat 0080) giltigt till 2021-01-21.

Produktblad att ladda ned.

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation, kort version

ISO FLOOR ELRUM

ISO FLOOR DATACENTER

Tillagd i varukorgen