• ATAB alternativ 2

Den vanligaste förekommande för att reducera elektromagnetisk strålning i omgivande och närliggande miljö. Rummet kläs in med 5mm aluminium plåt som stum och kälsvetsas till en tät låda där tjockleken aldrig understiger 5mm. För att garantera detta används rotstöd bakom varje svets. 90 graders hörn förses med vinklade plåtar för att minimera spetsverkan (styr virvelströmmen att följa plåten istället för att läcka ut i hörnen).

  •  ATAB alternativ 3

En mer avancerad och kostsam metod som bygger på samma resultat, en tätsvetsad låda inne i rummet. Här kompletterar man lådan med distanser ut från vägg för att minimera risken med mögelpåväxt mellan plåt och befintlig vägg. Man använder även stor (min 15mm) radiebockade hörn, mot valsriktning på plåt för att minimera risken till sprickbildning i materialet och på så vis försämrad ledningsförmåga.

  •  ATAB METODEN

Vår egen patenterade metod, en utveckling och sammanslagning av ovanstående metoder som bygger på prefabricerade, färdiga vägg och takplåtar som innehåller distanser och rotstöd i varje plåt. Dessa tillverkas i vår egen fabrik . Fördelen med denna metod är färre lösa detaljer som monteras ihop, möjligheten att gå in i ett tidigare skede i nybyggnationen där fukt i väggar fortfarande finns eller ytterväggar som påfrestas av fukt. Man bygger en tät låda på distanser som även kan kompletteras med en fläkt.

 

Tillagd i varukorgen